Νόμος 4109/13 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 18 του νόμου 4048/2012 (ΦΕΚ 34/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στον γραμματέα της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.