Νόμος 4048/12

Ν4048/2012: Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4048/2012: Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης, (ΦΕΚ 34/Α/2012), 23-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Αρχές της καλής νομοθέτησης

Άρθρο 3: Διαδικασίες καλής νομοθέτησης

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις των οργάνων θέσπισης ρυθμίσεων για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης

Άρθρο 5: Μέσα της καλής νομοθέτησης

Άρθρο 6: Διαβούλευση

Άρθρο 7: Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων

Άρθρο 8: Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 9: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής

Άρθρο 10: Απλούστευση

Άρθρο 11: Αναμόρφωση δικαίου

Άρθρο 12: Κωδικοποίηση

Άρθρο 13: Ενσωμάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 14: Δομές της Καλής Νομοθέτησης

Άρθρο 15: Λειτουργία των Γραφείων Καλής Νομοθέτησης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Άρθρο 16: Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές

Άρθρο 17: Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναμόρφωσης του Δικαίου (ΕΚΑΔ)

Άρθρο 18: Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Κωδικοποιήσεων και Αναμόρφωσης του Δικαίου

Άρθρο 19: Διαδικασία κωδικοποίησης της νομοθεσίας

Άρθρο 20: Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές

Άρθρο 21: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 22: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-02-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρόν νόμος καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.