Νόμος 4071/12 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διοργανωτές της κατά τον κανονισμό 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-02-2011 Πρωτοβουλίας Πολιτών, ως υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει η Οδηγία 1995/46/ΕΚ, καθώς και οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) όπως ισχύει σήμερα.

 

2. α. Όποιος από τους διοργανωτές με βία ή με απειλές βίας επιβάλλει σε πολίτη τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

 

β. Όποιος από τους διοργανωτές με ψεύτικες πληροφορίες ή με άλλο τρόπο εξαπατά τους πολίτες σχετικά με το θέμα συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών προκειμένου να επιτύχει τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

 

3. Διοργανωτής που προτείνει, δίνει ή υπόσχεται σε πολίτη οποιεσδήποτε ωφέλειες που δεν του οφείλονται, σαν αντάλλαγμα για τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

 

4. α. Διοργανωτής που επιτρέπει σε πολίτη να συμπληρώσει κατ' επανάληψη δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

 

β. Διοργανωτής που επιτρέπει σε πολίτη να συμπληρώσει δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών χωρίς να ελέγξει αν αυτός έχει αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό ή παρά τη διαπίστωση ότι δεν έχει το δικαίωμα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

 

γ. Διοργανωτής που συμπληρώνει δήλωση υποστήριξης πρωτοβουλίας πολιτών με ψευδή στοιχεία ή στοιχεία πολίτη χωρίς την έγκρισή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

 

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 01-06-2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.