Νόμος 4070/12 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Μητρώο επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας τηρείται μητρώο αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Το μητρώο περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 

α. είδος αδείας επιβατικού δημόσιας χρήσεως (ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών), αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αριθμό πλαισίου του,

 

β. έδρα αυτοκινήτου,

 

γ. στοιχεία ιδιοκτήτη αυτοκινήτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, αριθμός φορολογικού μητρώου και, για τα φυσικά πρόσωπα, επάγγελμα),

 

δ. εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτου, μοντέλο οχήματος και έτος κατασκευής,

 

ε. κατηγορία αυτοκινήτου ως προς την αντιρρυπαντική τεχνολογία του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το μητρώο αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε κάθε περίπτωση αλλαγής των προαναφερόμενων στοιχείων.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζονται και άλλα στοιχεία πλέον των οριζομένων στην παράγραφο 1, που περιλαμβάνονται στο μητρώο επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.