Νόμος 4070/12 - Άρθρο 182

Άρθρο 182: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας κατά την άσκηση της δραστηριότητας του Αλιευτικού Τουρισμού τιμωρούνται με τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

 

2. Η δραστηριότητα άσκησης του αλιευτικού τουρισμού μπορεί να αρθεί για ένα έτος, με απόφαση της αρμόδιας για την έγκριση της δραστηριότητας υπηρεσίας αν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί αλιευτικού τουρισμού ή την αλιευτική νομοθεσία ή την τουριστική νομοθεσία. Η παρούσα κύρωση επιβάλλεται συμπληρωματικά των ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται από διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Μετά την πάροδο του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

3. Εάν μέσα σε διάστημα 5 ετών, η δραστηριότητα του αλιευτικού τουρισμού αρθεί δύο φορές σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεν επιτρέπεται στο εξής η άσκηση του αλιευτικού τουρισμού για τον επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα ή υδατοκαλλιεργητή ή τον πλοιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.