Νόμος 4070/12 - Άρθρο 180

Άρθρο 180: Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισμού, μέθοδοι και μέσα αλιείας, μέτρα ασφαλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού επί του σκάφους μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε χρονική περίοδο και περιοχή που δεν υπάρχει απαγόρευση αλιείας για το χρησιμοποιούμενο εργαλείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Γενικών Κανονισμών Λιμένα, τους περιορισμούς της αδείας του σκάφους, τις εντολές, υποδείξεις και απαγορεύσεις της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

 

2. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές καθ' όλη την διάρκεια του έτους και στην έκταση που επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις και την άδεια του σκάφους, καθώς και να είναι εφοδιασμένα με στέγαστρο, οποιασδήποτε μορφής, για προστασία των επιβαινόντων.

 

3. Για αλιευτικά, βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας και σπογγαλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος λιγότερο από 24 m, εφαρμόζονται τα άρθρα 20, 21, 22 των υπ' αριθμών 23 και 26 Γενικών Κανονισμών Λιμένα όπως ισχύουν ((ΦΕΚ 231/Β/2000) και (ΦΕΚ 441/Β/2001)).

 

4. Ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να διεξάγεται χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές ή τις σπογγαλιευτικές μεθόδους και εργαλεία που καθορίζονται τόσο στην αντίστοιχη επαγγελματική άδεια αλιείας ή σπογγαλιείας όσο και στην αντίστοιχη Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 181. Στην Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού πρέπει να αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιβάτες - τουρίστες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

5. Τα αλιεύματα ανήκουν στον επαγγελματία αλιέα και μπορούν να διατεθούν προς πώληση σύμφωνα με την επαγγελματική αλιευτική άδεια του σκάφους.

 

6. Όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη που έχουν την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού συμμορφώνονται, κατά τη χρήση τους, σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για τα τουριστικά σκάφη, και διαθέτουν το προβλεπόμενο ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό, καθώς και τα προβλεπόμενα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.