Νόμος 4070/12 - Άρθρο 108

Άρθρο 108: Προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(α) Να έχουν έδρα εντός κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

(β) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α' του παρόντος νόμου. Ως τέτοια νοούνται για τις ανώνυμες εταιρείες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

 

(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

 

(δ) Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμεταλλεύσεως επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

 

(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από 5 άδειες κυκλοφορίας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.