Νόμος 4070/12 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Ανάκληση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ειδική άδεια οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη:

 

α. Για χρονικό διάστημα από 1 έως 3 μήνες, αν ο οδηγός τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για παραβάσεις των Κανονισμών Λειτουργίας των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, με 3 πειθαρχικά παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών.

 

β. Για χρονικό διάστημα από 3 έως 6 μήνες, αν ο οδηγός εντός του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος της παραγράφου α' ή των επομένων 2 ετών τιμωρηθεί για 2 επιπλέον της παραγράφου α' πειθαρχικά παραπτώματα.

 

γ. Για χρονικό διάστημα από 6 μήνες έως 1 έτος, αν ο οδηγός στο ίδιο χρονικό διάστημα της παραγράφου β' τιμωρηθεί με επιπλέον 1 των παραπάνω πειθαρχικό παράπτωμα ή σε περίπτωση που ο οδηγός έχει ήδη προηγουμένως τιμωρηθεί για 10 πειθαρχικά παραπτώματα. Ακόμη ανακαλείται οριστικά σε περίπτωση οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστημα που του έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική άδεια οδήγησης, όπως και σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του οδηγού για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α' του άρθρου 100.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.