Νόμος 4053/12 - Άρθρο 4a

Άρθρο 4Α: Ταχυδρομικοί Κώδικες της Επικράτειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ανατίθεται η ανάπτυξη, επεξεργασία, διαχείριση και αξιοποίηση των Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται οι σχετικές με το προηγούμενο εδάφιο αρμοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα, ως και των τυχόν εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ο τρόπος ανάπτυξης, επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας, η διαδικασία ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τυχόν αλλαγές αυτού και παρακολούθησης της εφαρμογής των προαναφερόμενων αλλαγών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

 

2. Η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. παρέχει στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κάθε αναγκαία συνδρομή για την ανάπτυξη, επεξεργασία, διαχείριση και αξιοποίηση του συνόλου των Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.