Νόμος 3905/10 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Καθορισμός συντελεστή ενίσχυσης κινηματογραφικού έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο συντελεστής ενίσχυσης ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που το έργο συγκεντρώνει στις παρακάτω ανά κατηγορία κλίμακες, διαιρούμενο με τον αριθμό 100. Ελληνικό κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους που συγκεντρώνει τουλάχιστον 80 μονάδες αποκτά τον ανώτατο συντελεστή ενίσχυσης υπολογισμού 1.

 

(α) Για κινηματογραφικό έργο μυθοπλασίας:

 

Γλώσσα

Μονάδες Αξιολόγησης

Τουλάχιστον το 51% των διαλόγων του κινηματογραφικού έργου στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι στην ελληνική γλώσσα (Για τον υπολογισμό της ποσόστωσης των διαλόγων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των λέξεων)

20

Σύνολο

20

Δημιουργική Ομάδα

Μονάδες Αξιολόγησης

Παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

10

Σκηνοθέτης

10

Σεναριογράφος - Διαλογίστας

4

Συνθέτης (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο)

1

Σύνολο

25

Ερμηνευτική Ομάδα

Μονάδες Αξιολόγησης

Πρώτος/οι ρόλος/οι

6

Δεύτερος/οι ρόλος/οι

4

Συμπληρωματικοί ρόλοι

2

Σύνολο

12

Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας

Μονάδες Αξιολόγησης

Διευθυντής Φωτογραφίας

4

Σκηνογράφος

2

Ενδυματολόγος

2

Ηχολήπτης

2

Μοντέρ

2

Μακιγιέρ

1

Σκηνοθετική Ομάδα (εκτός Σκηνοθέτη)

2

Ομάδα Παραγωγής (Διεύθυνση Παραγωγής)

2

Σύνολο

17

Ομάδα Άλλων Μελών Συνεργείου

Μονάδες Αξιολόγησης

Συνεργείο γυρίσματος

4

Συνεργείο κατασκευής σκηνικών

2

Σύνολο

6

Γυρίσματα / Αποπεράτωση

Μονάδες Αξιολόγησης

Πλατώ / Φυσικοί χώροι γυρισμάτων

3

Εργαστήρια εμφάνισης αρνητικού

2

Κάμερα και λοιπός εξοπλισμός

2

Φωτιστικά Σώματα

2

Μακινιστικά

1

Εργαστήρια Επεξεργασίας - Αποπεράτωσης ήχου

5

Εργαστήρια Επεξεργασίας - Αποπεράτωσης εικόνας

5

Σύνολο

20

         

(β) Για κινηματογραφικό έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ):

 

Γλώσσα

Μονάδες Αξιολόγησης

Τουλάχιστον το 51% των διαλόγων του κινηματογραφικού έργου στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι στην ελληνική γλώσσα (Για τον υπολογισμό της ποσόστωσης των διαλόγων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των λέξεων)

20

Σύνολο

20

Δημιουργική Ομάδα

Μονάδες Αξιολόγησης

Παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

10

Σκηνοθέτης

15

Σεναριογράφος - Διαλογίστας

5

Συνθέτης (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο)

5

Σύνολο

35

Αφηγητής

Μονάδες Αξιολόγησης

Αφηγητής

5

Σύνολο

5

Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας

Μονάδες Αξιολόγησης

Διευθυντής Φωτογραφίας

6

Ηχολήπτης

5

Μοντέρ

6

Βοηθός Σκηνοθέτη

1

Διευθυντής Παραγωγής

2

Σύνολο

20

Γυρίσματα / Αποπεράτωση

Μονάδες Αξιολόγησης

Κάμερα και λοιπός εξοπλισμός

2

Ηχοληπτικά μηχανήματα

2

Εργαστήρια Επεξεργασίας - Αποπεράτωσης Ήχου

8

Εργαστήρια Επεξεργασίας - Αποπεράτωσης εικόνας

8

Σύνολο

20

 

(γ) Για κινηματογραφικό έργο κινουμένων σχεδίων:

 

Δημιουργική Ομάδα

Μονάδες Αξιολόγησης

Παραγωγός

10

Σκηνοθέτης

8

Σεναριογράφος

8

Δημιουργός γραφικού περιβάλλοντος

6

Συνθέτης (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο)

4

Σύνολο

36

Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας

Μονάδες Αξιολόγησης

1ος Βοηθός Σκηνοθέτη

2

Διευθυντής Παραγωγής

2

Σύνολο

4

Δημιουργία Storyboard

Μονάδες Αξιολόγησης

Δημιουργία Storyboard

6

Γραφική Ανάπτυξη Χαρακτήρων

6

Γραφική Ανάπτυξη Γραφικού Περιβάλλοντος

6

Συμπλήρωση φύλλων έκθεσης (exposure sheets)

2

Σύνολο

20

Ομάδα Συνεργατών για τη δημιουργία

Μονάδες Αξιολόγησης

Κατασκευή τελικών σκηνικών

5

Κατασκευή προσχεδίων animation (layouts)

5

Κατασκευή των σχεδίων - κλειδιών animation

5

Κατασκευή καθαρών και ενδιάμεσων σχεδίων animation

5

Μελάνωμα και χρωματισμός σχεδίων animation

5

Συναρμογή έγχρωμων σχεδίων animation και ειδικά εφέ

5

Σύνολο

30

Αποπεράτωση

Μονάδες Αξιολόγησης

Μοντάζ Εικόνας - Ήχου

2

Εργαστήρια

3

Φωνοληψία

2

Δημιουργία - εγγραφή ηχητικών εφέ

1

Τελική μίξη ήχου

2

Σύνολο

10

 

2. Για τη μοριοδότηση των στοιχείων της κλίμακας ανά κατηγορία κινηματογραφικού έργου του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4.

 

3. Η μοριοδότηση και ο υπολογισμός του προαναφερόμενου συντελεστή ενίσχυσης κινηματογραφικού έργου γίνεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο χορηγεί στον παραγωγό σχετική βεβαίωση.

 

4. Τα στοιχεία των κλιμάκων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.