Νόμος 3905/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για να χαρακτηρισθεί ως ελληνικό ένα κινηματογραφικό έργο πρέπει, εκτός από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, να συγκεντρώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες μονάδες στα στοιχεία που υποδεικνύονται στις παρακάτω ανά κατηγορία κινηματογραφικού έργου κλίμακες και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου:

 

(α) Για κινηματογραφικό έργο μυθοπλασίας απαιτούνται τουλάχιστον 14 μονάδες σε σύνολο 18:

 

Δημιουργική Ομάδα

Μονάδες Αξιολόγησης

Σκηνοθέτης

3

Σεναριογράφος - Διαλογίστας

2

Συνθέτης (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο)

2

Σύνολο

6

Ερμηνευτική Ομάδα

Μονάδες Αξιολόγησης

Πρώτος ρόλος

3

Δεύτερος ρόλος

2

(ο πρώτος και ο δεύτερος ρόλος ορίζονται από τον σκηνοθέτη)

Τρίτος Ρόλος

1

Σύνολο

6

Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας

Μονάδες Αξιολόγησης

Εικόνα (διευθυντής φωτογραφίας, κάμεραμαν, 1ος βοηθός)

1

Ήχος (ηχολήπτης, 1ος βοηθός)

1

Μοντάζ (μοντέρ, 1ος βοηθός)

1

Σκηνικά - Κοστούμια (σκηνογράφος, ενδυματολόγος)

1

Σύνολο

4

Τόπος Γυρισμάτων / Αποπεράτωση

Μονάδες Αξιολόγησης

Τόπος Μεταπαραγωγής (post-production)

1

Στούντιο / Φυσικοί Χώροι

1

Σύνολο

2

 

(β) Για κινηματογραφικό έργο ντοκιμαντέρ απαιτούνται τουλάχιστον 9 μονάδες σε σύνολο 14:

 

Δημιουργική Ομάδα

Μονάδες Αξιολόγησης

Σκηνοθέτης

2

Σεναριογράφος

1

Σύνολο

3

Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας

Μονάδες Αξιολόγησης

Εικόνα (διευθυντής φωτογραφίας, κάμεραμαν, 1ος βοηθός)

1

Ήχος (ηχολήπτης, 1ος βοηθός)

1

Μοντάζ (μοντέρ, 1ος βοηθός)

1

Λοιπές ειδικότητες συντελεστών

4

Σύνολο

7

Τεχνικές Υπηρεσίες / Αποπεράτωση

Μονάδες Αξιολόγησης

Απαιτείται τουλάχιστον το 51% των δαπανών για τεχνικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του γυρίσματος και της τεχνικής επεξεργασίας

4

Σύνολο

4

 

(γ) Για κινηματογραφικό έργο κινουμένων σχεδίων απαιτούνται τουλάχιστον 14 μονάδες σε σύνολο 21:

 

Δημιουργική Ομάδα

Μονάδες Αξιολόγησης

Συντάκτης πρωτότυπης ιστορίας (περίληψη)

1

Σκηνοθέτης

2

Σεναριογράφος

2

Συνθέτης (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο)

1

Σύνολο

6

Δημιουργία και Σχεδιασμός των χαρακτήρων

2

Σχεδιασμός Σκηνικών και γραφικού περιβάλλοντος

2

Σχεδιασμός Σκηνών (storyboard)

3

Σύνολο

7

Ψηφιακή Αποτύπωση

1

Κατασκευή σκηνικών

1

Κινούμενα σχέδια

2

Χρωματισμός - Ψηφιακή Επεξεργασία

2

Σύνολο

6

Εγγραφή - Επεξεργασία ηχητικού υλικού

1

Μεταπαραγωγή (post production)

1

Σύνολο

2

 

2. Για τη μοριοδότηση συντελεστή κινηματογραφικού έργου σύμφωνα με τις κλίμακες της παραγράφου 1, απαιτείται αυτός να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή / και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή / και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3004/2002 (ΦΕΚ 76/Α/2002) ή / και κράτους εκτός Ευρώπης με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν την κινηματογραφική συμπαραγωγή, ή εφόσον προέρχεται από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.

 

3. Για τη μοριοδότηση σύμφωνα με τις κλίμακες της παραγράφου 1 συντελεστή που είναι νομικό πρόσωπο, αυτό απαιτείται να έχει την έδρα του ή υποκατάστημα στην Ελλάδα ή σε ένα από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 

4. Για τη μοριοδότηση σύμφωνα με τις κλίμακες της παραγράφου 1 του τόπου γυρισμάτων πρέπει αυτός να βρίσκεται μέσα στην Ελληνική Επικράτεια.

 

5. Αν υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές στο ίδιο στοιχείο, οι μονάδες που αντιστοιχούν στο στοιχείο αυτό διαιρούνται με τον αριθμό των συντελεστών.

 

6. Τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά έργα στα οποία συμμετέχει Έλληνας παραγωγός και τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3004/2002 εντάσσονται αυτοδικαίως στα μέτρα ενίσχυσης των άρθρων 5 και 8.

 

7. Τα στοιχεία των κλιμάκων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.