Νόμος 3905/10 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Χώρος εγκατάστασης Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ακίνητα υπ' αριθμούς:

 

1. Α1,2, Β1,5, Γ1,2,3, Δ1,2,3,4, 7,8,9, Ε1, Ζ1,2, Η1,2,3,4, Θ1,2,3,5, Ι2,3,4, 6,7, Κ1,6, Λ1,2,3, Μ1, Ν1, Ξ2, Α1

 

2. Ο1,2,3, Π1,2,3, Ρ1,2, Ο1

 

3. Σ1,2,3, Τ1,2,3, Σ1

 

4. Υ1,4, Φ1,2,3,4, Υ1

 

τα οποία απεικονίζονται σε απόσπασμα χάρτη που επισυνάπτεται ως παράρτημα στον παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, βρίσκονται στην Αθήνα στην περιοχή της Πλάκας, επί των οδών Αδριανού, Άρεως, Κλάδου και Βρυσακίου

 

(ΦΕΚ απαλλοτριώσεων:

 

Κλάδου 4 (ΦΕΚ 164/Δ/1965)

Κλάδου 2 και Άρεως 14 (ΦΕΚ 59/Δ/1965)

Κρεββατά 10 (ΦΕΚ 45/Δ/1965)

Άρεως 12 (ΦΕΚ 58/Δ/1972)

Άρεως 10 (ΦΕΚ 325/Δ/1977)

Αδριανού 52 (ΦΕΚ 141/Δ/1986)

Κρεββατά 14 (ΦΕΚ 1038/Δ/1996)

Κρεββατά 12 (ΦΕΚ 67/Δ/1958)

Αδριανού 46 (ΦΕΚ 33/Δ/1966)

Κλάδου 5 (ΦΕΚ 8/Δ/1971)

Κλάδου 9 (ΦΕΚ 720/Δ/1980)

Βρυσακίου 3 (ΦΕΚ 324/Α/1955)

Βρυσακίου 11 (ΦΕΚ 1132/Δ/1966)

Άρεως 7 (ΦΕΚ 115/Δ/1971))

 

και έχουν παραχωρηθεί στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και με αριθμούς πρωτοκόλλου:

 

ΥΠΠΟ/Φ05Α-168/16-11-1980 για τις ιδιοκτησίες επί των οδών Άρεως 10-12 και Κρεββατά 10,

 

ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ125/32429/1076/15-07-1993 για τις ιδιοκτησίες επί των οδών Κλάδου και Άρεως 14-14)α και Κλάδου 5,

 

ΥΠΠΟ/Φ05Α-168/1570/31.1.1989 για τις ιδιοκτησίες επί των οδών Κλάδου 4, Κλάδου 9, Κρεββατά 12, Βρυσακίου 11 (και ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ272/3571/123/03-04-2001) και Αδριανού 52,

 

ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ69/72744/920/3.102005 επί της οδού Κρεββατά 14, καθώς και το υπ' αριθμ. Θ''5, Θ'2, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ'5, Θ''5 ακίνητο, γνωστό ως Οικία Δραγούμη, μετά την περιέλευσή του στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού:

 

α) χαρακτηρίζονται ως χώρος εγκατάστασης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και σχετικών παρεμφερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων,

 

β) ως όροι δόμησης καθορίζονται αυτοί που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα της 29-04-1987 (ΦΕΚ 468/Δ/1987) Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων περιοχής Πλάκα της πόλης της Αθήνας και συγκεκριμένα:

 

Αρτιότητα: Π = 10.00 m - Εμβαδόν 200 m2 - Παρέκκλιση προ 09-06-1973 Π = 4.00 m - Εμβαδόν 56.25 m2
Κάλυψη: 70%
Συντελεστής Δόμησης: 1.4
Ύψη: 7.00 m (δύο όροφοι) + 30% κλίση στέγης

 

με τις εξής επισημάνσεις:

 

Ι. Τα υφιστάμενα κτήρια που υπερκαλύπτουν το επιτρεπόμενο ύψος και αναπτύσσονται σε περισσότερες από δύο στάθμες αποκαθίστανται ως έχουν.

 

II. Λόγω ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, το έργο απαλλάσσεται από την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης.

 

n.3905.11

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.