Νόμος 3904/10 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) το άρθρο 16 του νόμου 3772/2009,

 

β) τα άρθρα 100Α, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 379, 393, 395, 402, 404 παράγραφος 5 και 384Α του Ποινικού Κώδικα,

 

γ) τα άρθρα 111 παράγραφος 6, 245 παράγραφοι 4 και 5, 402 δεύτερο εδάφιο, 473 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο, 480 και 482 του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

 

δ) το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του νόμου 2307/1995,

 

ε) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του στοιχείου Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1756/1988, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 2 του νόμου 3346/2005, και

 

στ) κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.