Νόμος 3862/10 - Άρθρο 92

Άρθρο 92: Τροποποίηση του νόμου 2322/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, επίσης ανώτερο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης από τον Διοικητή της Τράπεζας αυτής.}

 

2. Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2322/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.}

 

3. α) Οι διατάξεις των άρθρων 66 και 84 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 30-06-2010.

 

β) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82 του νόμου 3842/2010 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.