Νόμος 3852/10 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Περιφερειακές Αρχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.

 

2. Οι αντιπεριφερειάρχες είναι κατ' ελάχιστο ίσοι σε αριθμό με τις περιφερειακές ενότητες και ο μέγιστος αριθμός τους μπορεί να προσαυξάνεται έως 6, με απόφαση του περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων ο ελάχιστος αριθμός των αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος με τον αριθμό των νομών της οικείας περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

3. Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από 41 μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους, 51 μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους, 71 μέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων. Το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής αποτελείται από 101 μέλη. Το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από 51 μέλη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.