Νόμος 3846/10 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ως πάσχοντες από:

 

α) Σύνδρομο Down - αυτισμό - υψηλού βαθμού νοητική υστέρηση,

β) ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων,

γ) φωκομέλειες,

δ) νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή

ε) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρών ή άλλων συμπαγών οργάνων καθορίζεται επ' αόριστον,

στ) τυφλώτης,

ζ) παραπληγία τετραπληγία και

η) ινώδης κυστική νόσος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος συγκροτείται επιστημονική επιτροπή, που απαρτίζεται από ιατρούς του ειδικού σώματος υγειονομικών επιτροπών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. Με όμοια απόφαση, μετά από πρόταση της ανωτέρω επιτροπής καθορίζονται και άλλες, πλην των ανωτέρω, παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

 

Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται ο σχετικός κατάλογος παθήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

2. Οι συντάξεις των συνταξιούχων τακτικών υπαλλήλων του πρώην Ταμείου Ασθενείας Προσωπικού Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), οι κλάδοι του οποίου εντάχθηκαν ως Τομείς με τις διατάξεις του άρθρου 104 του νόμου [Ν] 3655/2008 στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), καταβάλλονται από 01-01-2009 από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, εφαρμοζομένων εφεξής των διατάξεων που ισχύουν για τους συνταξιούχους με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3163/1955 υπαλλήλους του Ιδρύματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.