Νόμος 3801/09 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Μετακινήσεις στελεχών Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 11 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Οι περιορισμοί του άρθρου 22 του παρόντος νόμου δεν ισχύουν για τα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών που μετακινούνται για την εξυπηρέτηση των δημοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό κατά τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) αναριθμείται σε παράγραφο 5.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.