Νόμος 3762/09 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις ειδικού εποχιακού βοηθήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, δικαιούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ειδικό εποχιακό βοήθημα και όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

2. Το ειδικό εποχιακό βοήθημα του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1836/1989, όπως ισχύει, καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους μία φορά το έτος κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την καταβολή του βοηθήματος διενεργείται κατά το αυτό ως άνω χρονικό διάστημα.

 

3. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1836/1989 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.