Νόμος 3758/09 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρετούντες την 01-11-2008 στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, που είχαν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία εκείνη υπηρεσία είκοσι τεσσάρων μηνών ύστερα από πρόσληψη τους από το Υπουργείο Πολιτισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μπορούν από την παραπάνω ημερομηνία να παραμείνουν στις ίδιες θέσεις με όμοια σύμβαση ετήσιας διάρκειας και δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνωρίσεως των συμβάσεων αυτών ως αορίστου χρόνου.

 

2. Οι ανωτέρω συμβάσεις ετήσιας διάρκειας μπορούν να καταρτισθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού και αναδρομικά από 01-11-2008, εφόσον οι ανωτέρω υπηρετούντες παρείχαν την εργασία τους και μετά την 01-11-2008 και πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και στους παραμένοντες με τις συμβάσεις αυτές καταβάλλονται από την έναρξη ισχύος τους οι αποδοχές που ελάμβαναν την 01-11-2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.