Νόμος 3698/08 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2538/1997, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση: α) του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, β) του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, αν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του.

 

Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδα: α) κατά 50% του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και κατά 50% των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και β) κατά το 1/3 του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, κατά το 1/3 των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κατά το 1/3 του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.