Νόμος 3698/08 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανακαλείται η άδεια Κτηνιατρικών Γραφείων Παραγωγικών Ζώων, που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου 19, μέχρι συμμορφώσεως σε αυτές και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 3.000 €. Αν επαναληφθεί η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το ανωτέρω πρόστιμο διπλασιάζεται και η σχετική άδεια αφαιρείται για χρονικό διάστημα από 1 μήνα έως 6 μήνες. Ειδικά, αν επαναληφθεί η παράβαση των παραπάνω διατάξεων περισσότερο από 2 φορές, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 3.000 έως 10.000 € και ταυτόχρονα ανακαλείται οριστικά η σχετική άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

2. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, επιβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις παραγράφους 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

3. Σε όποιον εισάγει, διαθέτει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί στις εκτροφές παραγωγικών ζώων κτηνιατρικά φάρμακα και φαρμακούχες Ζωοτροφές χωρίς την έκδοση της αντίστοιχης κτηνιατρικής συνταγής ή χωρίς άδεια κυκλοφορίας του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων ή χρησιμοποιεί τα προϊόντα αυτά σε δοσολογία και χρονική διάρκεια πέραν αυτών που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας του Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 20.000 έως 50.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε νέα υποτροπή τριπλασιάζεται, ενώ ταυτόχρονα ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 12 μηνών.

 

4. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2538/1997, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος νόμου. Η άσκηση προσφυγής κατά των σχετικών αποφάσεων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.