Νόμος 3689/08 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Μεταβατικές Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευόμενους της δέκατης τέταρτης εκπαιδευτικής σειράς, που ήδη φοιτούν στη Σχολή. Η θεωρητική τους κατάρτιση περατώνεται τη 15-02-2009, οι εξετάσεις αποφοίτησης διενεργούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός αυτού και η πρακτική τους άσκηση διαρκεί από την 01-03-2009 έως την 30-06-2009. Κατά τα λοιπά οι εκπαιδευόμενοι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις, που ίσχυαν πριν την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου.

 

2. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός της Σχολής για την κατεύθυνση της Διοικητικής, καθώς και της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, προκηρύσσεται το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2008 και ολοκληρώνεται το βραδύτερο την 31-01-2009.

 

3. Προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και άλλες κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του νόμου [Ν] 2236/1994 (ΦΕΚ 146/Α/1994) διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων πράξεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.

 

4. Η διάταξη του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 περί πλήρους απασχόλησης και τριετούς θητείας ισχύει από της λήξεως της θητείας του υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.