Νόμος 3689/08 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Αξιολόγηση Προγράμματος - Βεβαιώσεις Συμμετοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος κάθε επί μέρους προγράμματος επιμόρφωσης, οι επιμορφούμενοι συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο, με σκοπό την αξιολόγηση της διοργάνωσης, των συντελεστών αυτής και της χρησιμότητας, την οποία είχε για τους ίδιους η συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στο ίδιο φύλλο αξιολόγησης, οι επιμορφούμενοι μπορούν να προσθέτουν παρατηρήσεις για τη βελτίωση της επιμόρφωσης ή προτάσεις για την επιλογή νέων θεμάτων.

 

2. Στους δικαστικούς λειτουργούς, που έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση, στην οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία του τυχόν ειδικότερου τρόπου συμμετοχής ή συμβολής στη διεξαγωγή του προγράμματος. Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής τίθεται στον υπηρεσιακό φάκελο του επιμορφούμενου και συνεκτιμάται κατά τις υπηρεσιακές μεταβολές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.