Νόμος 3687/08 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούσαν σε χώρους εντός σχεδίου πόλεως, οι οποίοι όμως δεν είχαν καθορισθεί προηγουμένως ως χώροι για την ανέγερση και τη λειτουργία σχολείων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανανεώνουν τις ετήσιες άδειες λειτουργίας τους μέχρι και το διδακτικό έτος 2013 - 2014, εφόσον συντρέχουν οι μέχρι τούδε απαιτούμενες προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.