Νόμος 3687/08

Ν3687/2008: Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3687/2008: Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 159/Α/2008), 01-08-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Άρθρο 2

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα δια βίου μάθησης

 

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Γ: Εκκλησιαστική εκπαίδευση

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα παιδείας ομογενών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

 

Κεφάλαιο Ε: Εποπτευόμενοι φορείς

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 25

Άρθρο 27

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31 Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 25-07-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.