Νόμος 3649/08

Ν3649/2008: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3649/2008: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 39/Α/2008), 03-03-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Χαρακτήρας - Υπαγωγή

Άρθρο 2: Αποστολή

Άρθρο 3: Συγκρότηση - Διάρθρωση

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες

Άρθρο 5: Εποπτεία - Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις Αρχών - Υπηρεσιών

Άρθρο 7: Συντονιστικό Συμβούλιο Διαχείρισης Πληροφοριών

Άρθρο 8: Συμβούλιο Πληροφοριών

Άρθρο 9: Διοικητής - Υποδιοικητές

Άρθρο 10: Κατηγορίες προσωπικού

Άρθρο 11: Οργανισμός

Άρθρο 11Α

Άρθρο 12: Εσωτερικός Κανονισμός

Άρθρο 13: Εκπαίδευση προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Άρθρο 14: Καθήκον εχεμύθειας

Άρθρο 14Α: Νομική Υπεράσπιση του Προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Άρθρο 15: Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Άρθρο 16: Μετατάξεις

Άρθρο 17: Μεταθέσεις - αποσπάσεις

Άρθρο 18: Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προσωπικού άλλων Υπηρεσιών

Άρθρο 19: Προϋπολογισμός - Πάγιες προκαταβολές

Άρθρο 20: Προμήθειες και παροχή υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 23: Γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτών

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-03-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.