Νόμος 3634/08

Ν3634/2008: Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3634/2008: Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 9/Α/2008), 29-01-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - απαλλαγή πρώτης κατοικίας

 

Άρθρο 1: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 2: Συνυπολογισμός γονικών παροχών

Άρθρο 3: Αλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων τέλους συναλλαγής ακινήτων

 

Κεφάλαιο Β: Ενιαίο τέλος ακινήτων

 

Άρθρο 5: Αντικείμενο του ενιαίου τέλους ακινήτων

Άρθρο 6: Υποκείμενο του ενιαίου τέλους ακινήτων

Άρθρο 7: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων

Άρθρο 8: Απαλλαγές από το ενιαίο τέλος

Άρθρο 9: Απαλλαγή κύριας κατοικίας

Άρθρο 10: Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

Άρθρο 11: Υπολογισμός του τέλους

Άρθρο 12: Υπόχρεοι σε δήλωση - Προθεσμία υποβολής

Άρθρο 13: Βεβαίωση του τέλους

Άρθρο 14: Διαδικασία βεβαίωσης του τέλους Παραγραφή - Ατέλειες

Άρθρο 15: Καταβολή του τέλους

Άρθρο 16: Πρόσθετοι φόροι

Άρθρο 17: Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων από σύμβαση

Άρθρο 18: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων

Άρθρο 19: Κυρώσεις

Άρθρο 20: Δήλωση στοιχείων ακινήτων

Άρθρο 21: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων

 

Άρθρο 22: Εξομοίωση συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης

Άρθρο 23: Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης

Άρθρο 24: Μεταβολές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992)

Άρθρο 25: Μεταβολές στο άρθρο 5 του νόμου 2523/1997

 

Κεφάλαιο Δ: Φορολογικές διατάξεις

 

Άρθρο 26: Φορολογία τραπεζών

Άρθρο 27: Φορολογία χρηματοοικονομικών προϊόντων

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις θεμάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 29: Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων

Άρθρο 30: Κατάργηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των καυσίμων των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 31: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 32: Αναστολή εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 277/2000 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 42/2001

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 25-01-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.