Νόμος 3627/07 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 3Β του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αποσπάσθηκε ή αποσπάται σε τμήμα νοσοκομείου που αναγνωρίζεται ως κατάλληλο για την απόκτηση της ειδικότητας αυτής, θεωρείται ότι έχει ισόχρονα ασκηθεί στην ειδικότητα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.