Νόμος 3613/07 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μετακινήσεις τεχνικού προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αποζημίωση υπηρετούντων σε Γραφεία Νομαρχιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις μετακινήσεις και την καταβολή αποζημίωσης του προσωπικού του τεχνικού εξοπλισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων πέραν των εκατόν είκοσι (120) ημερών κατ' έτος για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων απαιτείται απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση του οικείου Νομάρχη.

 

2. Στο προσωπικό των Γραφείων των Νομαρχών, τα οποία λειτουργούν σε δωδεκάωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα καταβάλλονται οι υπερωρίες που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.