Νόμος 3613/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όπου στις κείμενες διατάξεις, οργανισμούς ή κανονισμούς ορίζεται ότι στις επιτροπές διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων σε φορείς του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής δοκιμασίας ή συνέντευξης μετέχουν μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, νοούνται και πρώην μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρο του. Όταν τα μέλη και πρώην μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δεν επαρκούν, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μέλη ή πρώην μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και ανώτατοι ή ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.