Νόμος 3613/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ευθύνη μελών Ανεξάρτητων Αρχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 3 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), μετά την παράγραφο 5, προστίθεται παράγραφος 5)α, ως εξής:

 

{5)α Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α/2003) εφαρμόζονται αναλόγως για τα μέλη όλων των συνταγματικώς κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.