Νόμος 3613/07 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις θεμάτων Συνοριακών Σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) έχουν εφαρμογή στους Συνοριακούς Σταθμούς της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) και στο Συνοριακό Σταθμό Καστανέων Έβρου, καθώς και στους χερσαίους, οδικούς και σιδηροδρομικούς Συνοριακούς Σταθμούς που είχαν ιδρυθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου 2647/1998.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.