Νόμος 3599/07

Ν3599/2007: Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3599/2007: Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 176/Α/2007), 01-08-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Μέλη

Άρθρο 4: Εγγραφή - Συνδρομή

Άρθρο 5: Πόροι του Συλλόγου - Διαχείριση

Άρθρο 14: Άδεια άσκησης φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-07-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.