Νόμος 3585/07 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τον αριθμό των δοκίμων αγροφυλάκων, που εισάγονται στην οικεία σχολή, ποσοστό μέχρι 12%, συνολικά, καλύπτεται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στη διαδικασία προσλήψεως:

 

α. Γονείς και τέκνα πολυτέκνων και οικογενειών με τρία τέκνα.

 

β. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου.

 

γ. Τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

 

δ. Τέκνα και εν χηρεία σύζυγοι μελών αγρονομικού προσωπικού που πέθαναν ή κατέστησαν ανάπηρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και του υπαγόμενου στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3030/1954 προσωπικού, όπως η υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθμίσθηκε με τις διατάξεις των νόμων 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) και 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

ε. Τέκνα θυμάτων τρομοκρατικών πράξεων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου [Ν] 1897/1990 και του νόμου [Ν] 1977/1991, όπως αυτοί ισχύουν.

 

2. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Αν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.