Νόμος 3557/07

Ν3557/2007: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/1986) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο νόμος 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331/Α/1976) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3557/2007: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/1986) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο νόμος [Ν] 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331/Α/1976) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 100/Α/2007), 14-05-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης

 

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 17: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-05-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.