Νόμος 3469/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Πληροφοριακό σύστημα Εθνικού Τυπογραφείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του ολοκληρωμένου πληροφοριακού του συστήματος, των βάσεων δεδομένων του και του συνόλου των πληροφοριών που αυτές περιλαμβάνουν. Το σύστημα, οι βάσεις δεδομένων και οι πληροφορίες προστατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

2. Κάθε Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης, στην ηλεκτρονική του μορφή, φέρει ψηφιακή υπογραφή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Εθνικού Τυπογραφείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Οργανισμό του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.