Νόμος 3469/06 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τήρηση αρχείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται αρχείο κειμένων και δοκιμίων, καθώς και Φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

2. Το αρχείο κειμένων και δοκιμίων περιλαμβάνει ιδίως:

 

α) κάθε προς δημοσίευση κείμενο,

β) τα συνοδευτικά και διαβιβαστικά έγγραφα,

γ) την αλληλογραφία με τους φορείς που αποστέλλουν τα κείμενα προς δημοσίευση και τον αρμόδιο φορέα που παραγγέλλει ή δίδει την άδεια για δημοσίευση,

δ) τα εγκεκριμένα για δημοσίευση δοκίμια.

 

3. Το Εθνικό Τυπογραφείο τηρεί το αρχείο της προηγούμενης παραγράφου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η έντυπη μορφή του αρχείου τηρείται για 1 ημερολογιακό έτος και η ηλεκτρονική μορφή του για τουλάχιστον 15 ημερολογιακά έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

4. Το αρχείο φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τηρείται με τον ακόλουθο τρόπο: Το Πρώτο Τεύχος, το Δεύτερο Τεύχος, το Τέταρτο Τεύχος και το Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Τα υπόλοιπα τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική.

 

5. Στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται κατάλογος περιεχομένων ημερήσιας κυκλοφορίας τευχών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις εκδόσεις όλων των τευχών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως των τελευταίων τριάντα ημερών.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα λεπτομερειακά θέματα συναφή με τις τεχνικές και τις μεθόδους τήρησης των αρχείων, καθώς και να επιμηκύνονται οι χρόνοι τήρησης του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.