Νόμος 3335/05 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το όγδοο εδάφιο του στοιχείου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων που υποχρεούνται να διαθέτουν οι υφιστάμενοι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας της κατηγορίας Α' υπολογίζεται με βάση τον όγκο των πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων που αυτοί πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:

 

Όγκος Πωλήσεων

(κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος)

Διαθεσιμότητα

Έως και 600.000 μετρικούς τόνους

7.000 m3

Άνω των 600.000 μετρικών τόνων

13.000 m3

 

Για εταιρείες των οποίων οι Άδειες Εμπορίας της κατηγορίας Α' θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το ελάχιστο όριο καθορίζεται σε 13.000 m3.

 

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες Άδειας Εμπορίας ορίζεται ως εξής:

 

Για την άδεια κατηγορίας Β1

5.000 m3

Για την άδεια κατηγορίας Β2

5.000 m3

Για την άδεια κατηγορίας Γ

500 m3

Για την άδεια κατηγορίας Δ

2.000 m3

}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας έχει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, την υποχρέωση της ομαλής και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται. Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων ευθύνεται, μαζί με τους κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουν τα πρατήριά τους, τα οποία τροφοδοτούνται αποκλειστικά από αυτόν και φέρουν το Σήμα του. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας Ανεξάρτητου Πρατηρίου της παραγράφου 4 του άρθρου 7 έχουν την αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και την ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν ή διαθέτουν στους Τελικούς Καταναλωτές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.