Νόμος 3335/05 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου και την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου 3054/2002 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και ισχύουν κατ' εξουσιοδότηση του προαναφερόμενου νόμου, μέχρις ότου στελεχωθεί και μπορεί να λειτουργήσει η Διεύθυνση. Με την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης, περιέρχεται σε αυτήν το αρχείο της γραμματείας των Κλιμακίων Ελέγχου και Διακίνησης Καυσίμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.