Νόμος 3328/05 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ενδιαφερόμενος, του οποίου απορρίπτεται αίτημα αναγνωρίσεως τίτλου σπουδών, δικαιούται να υποβάλει στο οικείο Τμήμα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματός του, αίτηση για επανεξέταση του θέματος, παραθέτοντας τους λόγους της επανεξέτασης και προσκομίζοντας νέα στοιχεία.

 

Αν ο Πρόεδρος ή η Εκτελεστική Επιτροπή που είχαν αρχικά εξετάσει το θέμα εξακολουθούν να είναι αρνητικοί, το αίτημα εισάγεται σε Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία συγκροτείται από το αρμόδιο τμήμα και απαρτίζεται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκει στον αντίστοιχο ή συγγενή κλάδο προς αυτόν στον οποίο ανήκει ο κρινόμενος τίτλος σπουδών, έναν ακαδημαϊκό σύμβουλο της αυτής ή συγγενούς ειδικότητας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και έναν ειδικό εισηγητή. Η Ειδική Επιτροπή επανεξετάζει το θέμα και εισηγείται στο Τμήμα. Στις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης δεν συμμετέχουν πρόσωπα που εξέτασαν αρχικά το συγκεκριμένο θέμα. Το οικείο Τμήμα αποφαίνεται το ταχύτερο και πληροφορεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Η Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται και να αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατό και για αιτήσεις επανεξέτασης κατά των αποφάσεων των Τμημάτων του.

 

2. Με την υποβολή κάθε αίτησης επανεξέτασης πρέπει να καταβάλλεται στον Οργανισμό παράβολο που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.