Νόμος 3327/05

Ν3327/2005: Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3327/2005: Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη, (ΦΕΚ 70/Α/2005), 11-03-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

 

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 

Άρθρο 3

 

Κεφάλαιο Δ: Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

 

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Έναρξη ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-03-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.