Νόμος 3302/04 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Σύσταση θέσεων ειδικών συνεργατών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.α. Συνιστώνται στα γραφεία των Διοικητών και Υποδιοικητών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάθε γραφείο, ως εξής:

 

α)α. Στο γραφείο του Διοικητή Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών τέσσερις (4) θέσεις και των Υποδιοικητών δύο (2) θέσεις.

β)β. Στο γραφείο του Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων δύο (2) θέσεις και των Υποδιοικητών μία (1) θέση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.