Νόμος 3262/04 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 39 του νόμου 2725/1999, όπως τούτο προστέθηκε σε αυτόν εκ νέου με το άρθρο 76 του νόμου 3057/2002, τροποποιείται ως εξής:

 

{Στη Διεύθυνση Άθληση για όλους προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ1 ή ΠΕ5 ή ειδικός επιστήμονας απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με γνώση και εμπειρία στο μαζικό αθλητισμό, αποσπασμένος από το δημόσιο τομέα ή νομικό πρόσωπα του κράτους μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1985 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΦΕΚ 28/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε κάθε τμήμα των Διευθύνσεων των περιπτώσεων α', β', γ', στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.