Νόμος 3243/04 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, στο προαναφερόμενο προσωπικό που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και δικαιούται διατροφής με πρόχειρο φαγητό, μπορεί να χορηγείται αντί του πρόχειρου φαγητού η αξία αυτού σε χρήμα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του αντιτίμου του πρόχειρου φαγητού, η διαδικασία χορήγησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενο ποσό δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και κρατήσεις υπέρ τρίτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.