Νόμος 3243/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έκδοση διαβατηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 1 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003) αρχίζει την 01-07-2005. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης μπορεί να αναβληθεί η έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτών μέχρι έξι μήνες. Διαβατήρια που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 1 του νόμου 3103/2003 παύουν να ισχύουν από 01-01-2007, εφόσον δεν λήγει η ισχύς τους πριν από την ημερομηνία αυτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.