Νόμος 3220/04 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού και ειδικού καθεστώτος οι οποίοι, έως και την 15-10-2003 χρησιμοποίησαν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, το οποίο είχε παραληφθεί με το φορολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) και δεν το χρησιμοποίησαν ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 ή χρησιμοποίησαν, αντί για πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, οφείλουν, για να μην εφαρμοστούν σε βάρος τους οι προβλεπόμενες, από την παράγραφο 1 του άρθρου 150 του νόμου [Ν] 2960/2001, την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992) και την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000), κυρώσεις και πρόστιμα, να καταβάλλουν εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επί της διαπιστωθείσης ποσότητας, τη διαφορά μεταξύ του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και θέρμανσης, που ίσχυε κατά το χρόνο της βεβαίωσης της παράβασης. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και τα πρόστιμα που τυχόν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 54 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6)α του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.