Νόμος 2873/00 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Αντιμετώπιση λαθρεμπορίας πετρελαίου και καπνικών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιείται αντί για πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, ναυτιλίας ή πετρέλαιο κίνησης νοθευμένο με άλλα προϊόντα, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος με το οποίο γίνεται η μεταφορά, από τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και των Τελωνειακών Αρχών.

 

Στον κάτοχο του οχήματος, επιπλέον των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του νόμου [Ν] 1165/1918 Περί Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει, ή των κυρώσεων που προβλέπονται από διατάξεις άλλων νόμων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.

 

Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες επιστρέφονται μετά την καταβολή του προστίμου. Η προθεσμία της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την είσπραξη του προστίμου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

2. Στα προοριζόμενα για εξαγωγή ή αποστολή σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιομηχανοποιημένα καπνά αναγράφεται σε κάθε μονάδα συσκευασίας κωδικός αριθμός παρτίδας κατά καπνοβιομηχανία, με κατάλληλη μορφή, που επιτρέπει τον προσδιορισμό της προέλευσης του προϊόντος.

 

Κατά την εξαγωγή ή αποστολή βιομηχανοποιημένων καπνών δηλώνονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή οι κωδικοί αριθμοί που αναγράφονται στις μονάδες συσκευασίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή ή αποστολή των προϊόντων αυτών, καθώς και τα στοιχεία του παραλήπτη με την πλήρη εμπορική του επωνυμία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται επακριβώς το περιεχόμενο του κωδικού αριθμού παρτίδας των βιομηχανοποιημένων καπνών, ο χρόνος εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.