Νόμος 3219/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Επιτροπή Κώδικα Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται επταμελής Ειδική Επιτροπή για τη σύνταξη του Κώδικα διατάξεων για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

 

Η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από δύο προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και δύο εμπειρογνώμονες, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής και μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της και την αμοιβή των μελών της.

 

2. Οι θέσεις του βαθμού των Παρέδρων και του βαθμού των Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυξάνονται κατά δύο (2) για κάθε βαθμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.