Νόμος 3212/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ασφάλιση μελετών και ιδιωτικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη και ασφαλή κατασκευή των ιδιωτικών έργων υποχρεούνται οι μελετητές και οι κατασκευαστές των ιδιωτικών έργων να ασφαλίζονται για την επίβλεψη και να ασφαλίζουν τη μελέτη και το ιδιωτικό έργο αντίστοιχα.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης, καθορίζονται:

 

α) Οι μελέτες και τα ιδιωτικά έργα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, με βάση το είδος, τον προϋπολογισμό ή τη χρήση των έργων ή την περιοχή στην οποία βρίσκονται

 

β) Το περιεχόμενο της ασφάλισης και ο χρόνος της ασφαλιστικής κάλυψης.

 

γ) Κάθε θέμα σχετικό με την υποχρεωτική ασφάλιση των μελετητών, των μελετών και των ιδιωτικών έργων.

 

3. Αν προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης, την τροποποίηση, την αναθεώρηση της ισχύος της ή τη θεώρησή της περιλαμβάνεται και σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διάταγμα αυτό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.