Νόμος 3209/03 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κλινικές, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες των Τμημάτων Νοσηλευτικής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εφόσον στελεχώνονται από ιατρούς μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και από την ίδρυσή τους καλύπτουν και νοσηλευτικές ανάγκες, μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι πιο πάνω Κλινικές, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες εντάσσονται στον αντίστοιχο τομέα της ιατρικής υπηρεσίες του νοσοκομείου και αποτελούν τμήματά του. Η δύναμη κάθε Κλινικής δεν υπερβαίνει τα 45 κρεβάτια. Το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάταξη ισχύει και για τις Κλινικές, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες του Τμήματος Νοσηλευτικής που λειτουργούν σήμερα στα νοσοκομεία.

 

Η εγκατάσταση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος Νοσηλευτικής και πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Με όμοιες αποφάσεις μεταφέρονται Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες που λειτουργούν σήμερα στα νοσοκομεία.

 

Για τη λειτουργία και τη διοίκηση των πιο πάνω Κλινικών, Εργαστηρίων και Ειδικών Μονάδων, καθώς και την υπηρεσιακή σχέση του πανεπιστημιακού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν και για τις Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες Ιατρικών Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.